Aktuellt

Vårens Café Existens hålls lördagar kl 10-12 på Café Olivia i KKV Bottna/Gerlesborg. Återstående datum: 10/3, 24/3, 7/4, 21/4 och 5/5. För fullt program, se under fliken Café Existens.

De räddade orden. En utställning av Catharina Göransson i Folkets hus i Hunnebostrand. Orden kommer från psalmboksblad hittade under golvet i Svenneby gamla kyrka. Finissage med föredrag och film torsdagen den 1 mars kl 18-20.

Inledningar till Café Existens ligger nu under fliken med samma namn.

Nya artiklar av Gunnar Bäck ligger under Artikelarkiv. Om trädgårdar och robotar, tro och tvivel samt språk och inlärning.

Boken Står i tiden fram – Svenneby kyrka från medeltid till nutida bevarande finns nu i världen! 160 s i en stor volym, Catharina Göransson redaktör, formgivning Anders Weidar, ett flertal medarbetare, bland dem Maja Hagerman och Ellen Mattson. Boken kan beställas på cath.g@telia.com. Pris 320 kr +porto.

En film av Birgitta Lagerlund från våren 2015 med kulturkyrkan finns på nätet, https://vimeo.com/146693047

En film, Isak Eldhs installation: https://vimeo.com/110718423

Bottna Bulletin har kommit med nytt nummer. Gå till bottnafjorden.se, klicka på Bottna Bulletin och läs om vad som görs, behöver göras och kunde göras.