Aktuellt

Höstens Café Existens hålls lördagar kl 10-12 på Café Olivia i KKV Bottna/Gerlesborg. Program under fliken Café Existens. Där ligger också ett anförande till helgsmål av Catharina Göransson, ”Om trötthetens välsignelse”.

Bottna filosofi heter en nystartad förening som också är en önskan om en bottnad filosofi.

Bottna filosoficirkel läser Platon och Aristoteles. Se mer under fliken ”filosofi”.

Väggen på Gerlesborgsskolan. Catharina Göransson har vernissage onsdagen den 26 september. Gunnar Bäck har vernissage den 7 november tillsammans med Per Pixel Pettersson.

Inledningar till Café Existens ligger nu under fliken med samma namn.

Nya artiklar av Gunnar Bäck ligger under Artikelarkiv. Om trädgårdar och robotar, tro och tvivel samt språk och inlärning.

Boken Står i tiden fram – Svenneby kyrka från medeltid till nutida bevarande finns nu i världen! 160 s i en stor volym, Catharina Göransson redaktör, formgivning Anders Weidar, ett flertal medarbetare, bland dem Maja Hagerman och Ellen Mattson. Boken kan beställas på cath.g@telia.com. Pris 320 kr +porto.

En film av Birgitta Lagerlund från våren 2015 med kulturkyrkan finns på nätet, https://vimeo.com/146693047

En film, Isak Eldhs installation: https://vimeo.com/110718423

Bottna Bulletin kommer med sitt tionde nummer. Det och alla de andra ligger på bottnafjorden.se, scrolla och klicka på Bottna Bulletin och läs om vad som görs, behöver göras och kunde göras.