Aktuellt

De räddade orden. En utställning av Catharina Göransson i Folkets hus i Hunnebostrand. Vernissage måndagen den den 5 feb 2018 kl 18-19 (ändrad tid). Orden kommer från psalmboksblad hittade under golvet i Svenneby gamla kyrka. Finissage med föredrag och film torsdagen den 1 mars kl 18-20.

Inledningar till Café Existens ligger nu under fliken med samma namn.

Nya artiklar av Gunnar Bäck ligger under Artikelarkiv. Om trädgårdar och robotar, tro och tvivel samt språk och inlärning.

Boken Står i tiden fram – Svenneby kyrka från medeltid till nutida bevarande finns nu i världen! 160 s i en stor volym, Catharina Göransson redaktör, formgivning Anders Weidar, ett flertal medarbetare, bland dem Maja Hagerman och Ellen Mattson. Boken kan beställas på cath.g@telia.com. Pris 320 kr +porto.

En film av Birgitta Lagerlund från våren 2015 med kulturkyrkan finns på nätet, https://vimeo.com/146693047

En film, Isak Eldhs installation: https://vimeo.com/110718423

Bottna Bulletin har kommit med nytt nummer. Gå till bottnafjorden.se, klicka på Bottna Bulletin och läs om vad som behöver göras.