Filosofi

Här publiceras filosofiskt hållna texter. Två är föredrag från filosofibarer på Gerlesborgsskolan under 2014, en är en uppsats i filosofi. För att läsa: klicka på rubriken så kommer du vidare. Sedan kanske du får klicka på den gröna texten.

Om filosofi

(ett inlägg) Filosofi är som bekant grekiska och översätts kärlek till vishet. Den kärleken hyser alla, eftersom man inte kan se sig själv som ovän till vishet, om man med det menar att man är vän av dårskap. Man kan…

Mannet och egentligheten

Det är en C-uppsats i filosofi som försöker tackla två problem. Det ena handlar om hur boken skriver läsaren, det andra om hur dödshotet är förutsättning för det medvetna livet. Mannet och egentligheten

Improvisationens ögonblick

Gunnar Bäck höll ett föredrag på Gerlesborgsskolan, Eva Dal-Norlind och Sara Kaltenbach medverkade och Per Pettersson filmade. Föredragets tema var ”improvisation”; Eva och Sara gjorde en sådan och även föredraget innefattade improviserade inslag. Filmen är utlagd på youtube, klicka på…