Forum Existens

Vi publicerar inledningar till kaféerna som vi får in och ger plats för kommentarer till dem. Klicka dig fram i materialet.

Hösten 2015 reflekterad

En genomgång och några tankar från värden efter höstens caféer. Hösten 15pdf

Om Bottna Kulturkyrka och det heliga

Catharina Göranssons inledning den 28 november Catharinas 28 november 2015

Självkänsla, jag, sanning

Nedanstående är skrivet efter samtalet den 2 oktober 2015 där Gunnar Bäck inledde – med frågor kring vad man menar med “jag”. Det kom några synpunkter som har gått in i texten. Självkänsla, jag, sanning