De kaféer som varit

Hösten 2015

19 september: Lockrop, samtal om samtal och provsmakning av skorporna.

3 oktober: Självkänsla, projektioner, sanning. Gunnar Bäck.

17 oktober (in English): The crisis in the Near East and its origins. Mohammad Amouri, former Director of Education at UNRWA in Damascus.

14 november: Prekariat, basinkomst och möjligheter i Bottna. Myriel Axelsson.

28 november: Bottna kulturkyrka och det heliga. Catharina Göransson.

12 december: Rätten till vår död. Stellan Welin.

Våren 2016

1.16 jan Britt Ignell Karlbrand,  Att formulera ett verk

2. 30 jan Gunnar Bäck, Religion och övergångar

3. 13 feb Juan Carlos Garcia (in English): Dance and war: a cultural interpretation of two anthropological constants

4. 27 feb Christina Ärlestig, Samtal om rum

5. 12 mars Ossian Rossland, Rasifiering och andra identiteringar

30 mars: Anna-Karin Selberg (på Gerlesborgsskolan kl 18.30), Foucaults sena manuskript om “parrhesia”, sanningssägande

6. 9 apr Håkan Karlbrand, om ekonomi

7. 23 apr Christina Ärlestig, Samtal om färg

8. 7 maj Marcus Nordgren, Filosofi utomhus. 

14 maj Marcia Cavalcante, Peter Schuback och Gunnar Bäck  (Gerlesborgsskolan), Notation och improvisation

21 maj Cafét i framtiden

28 maj (i Svenneby församlingshem kl 16): Maja Hagerman

Hösten 2016

17/9 Elin Wikström: Vilken konstskola hade Arne Isaksson startat i dag?

1/10 Yngve Brothén: Att möta ett konstverk.

12/11 Eva Enderlein: Är odling konst?

26/11 Johan Öberg: Michail Bachtin vid spegeln den 12 oktober 1943.

10/12 Martin Bucher: Om polyfoni i musiken, med en sångkvartett

Våren 2017

21/1 Gunnar Bäck: Politiken och självhävdelsen

4/2 Michael Norlind: Om närvaron i rummet

18/2 Johan Öberg och Kajsa Öberg Lindsten: Blockerade ord. Poesi och dagböcker från Leningrads belägring. Med nyöversatta  texter av Polina Barskova.

18/3 Catharina Göransson: “Det gjordas oåterkallelighet och makten att förlåta” (utifrån Hannah Arendts bok Människans villkor)

1/4 Siw Lurås, ”Has the day invaded the night or has the night invaded the day?” – utifrån en film med Louise Bourgeois

29/4 Karl-Erik Eriksson, Vad är sanning? Om att värdera kunskap

13/5 Claudia Theel, Bara de frågor som i princip är obestämbara, kan vi bestämma. Fysikern och kybernetikern Heinz von Foersters tankar om cirkulära processer och ansvarighet.

Hösten 2017

23/9 Ralf Hansen, Den textila orientaliska trädgården – om den handknutna mattans funktion, historia, mönster och arkitektur.

21/10 Tomas Forser, Om en kritikers uppdrag. 

2/12 Johan Öberg, Jihad och döden. Om en ny bok av Olivier Roy.