Självkänsla, jag, sanning

Nedanstående är skrivet efter samtalet den 2 oktober 2015 där Gunnar Bäck inledde – med frågor kring vad man menar med “jag”. Det kom några synpunkter som har gått in i texten.

Självkänsla, jag, sanning