16 punkter om arbete och robotar

Arbetets börda och frivillighet (ur boken Potatisperspektiv, Gerlesborg 2016)