Improvisationens ögonblick

Gunnar Bäck höll ett föredrag på Gerlesborgsskolan, Eva Dal-Norlind och Sara Kaltenbach medverkade och Per Pettersson filmade. Föredragets tema var ”improvisation”; Eva och Sara gjorde en sådan och även föredraget innefattade improviserade inslag. Filmen är utlagd på youtube, klicka på bilden nedan.

Man kan inleda denna essä med att se filmen (34 min). En kortare sekvens improvisation finns nedan (2 min).

Filmen är tänkt som del av och underlag för essän och analyseras i sig och i samband med föredragets manuskript.

Klicka nedan för hela texten.

Impro