Mannet och egentligheten

Det är en C-uppsats i filosofi som försöker tackla två problem. Det ena handlar om hur boken skriver läsaren, det andra om hur dödshotet är förutsättning för det medvetna livet.

Mannet och egentligheten