r.e
en publikationsserie ur det fria kulturlivet

 

Man kan bli träffad av konst, för ett ögonblick få tillträde till en verkligare verklighet, bli påmind om något man glömt. Sedan glömmer man igen.

r.e vill fortsätta påminna. Vi dokumenterar konst- och kulturprojekt och för samtal om vad man ville och vad som visade sig. Vi samlar på det gjorda, innan det skingras.

Vi skriver möten mellan konst och filosofi: att filosofera om konst och förstå hur konsten bildar filosofin.

Vi publicerar på nätet och i tryckt form, med texter och multimedia. Vår idé är att evenemang ska ha reflektioner. Vi samlar bilder och skriver texter, som sedan granskas i en process som lockar fram det osedda. Ofta blir man förvånad över att det finns så mycket. Vi tar uppdrag i sammanhang där vi tror att vi kan bidra.

Vi heter Catharina Göransson och Gunnar Bäck.