Orestes och heligheten

Essän handlar om teater och grekisk teater utifrån Aischylos’ Orestien och är ett försök att greppa det jättelika festliga och likväl religiösa fenomenet teater hos grekerna och hur man ska förstå det. Plus hur Orestien diktats om under seklerna och hur den sattes upp i Gävle. Tidigare publicerad i Artes 1/2005.

För att läsa artikeln: klicka nedan

Orestes