Folder. Pdf för nerladdning

Står i tiden fram är den nya boken om den gamla kyrkan i Svenneby, utgiven av r.e/reflektion.erfarenhet. Ca 50 år efter Börje Sandelins skrift om ödekyrkan i Svenneby genomgår kyrkan en grundlig renovering. Med anledning härav ger Kville pastorat och kyrkoherde Madeleine Myrström-Kamb r.e i uppdrag att skriva fram kyrkorummet och murarnas, taket och golvets historia. Det blir en publikation på 160 s, vackert formgiven av Anders Weidar och med mycket bilder. Historien och hantverket är två stora tema. Bland författarna märks Maja Hagerman och Ellen Mattson.

Står i tiden fram kan beställas på cath.g@telia.com. Pris: 320 kr + porto. Redaktör: Catharina Göransson.